Pomoc

Baza Usług Rozwojowych - szansą dla przedsiębiorców i branży szkoleniowej

Baza Usług Rozwojowych stanowi kontynuację ogólnopolskiej bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl, prowadzonej od ponad dziesięciu lat przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W tym czasie zamieszczono w niej 0,5 miliona ofert szkoleniowych, z których skorzystało 250 tysięcy osób. Łączna liczba użytkowników portalu przekroczyła 7 milionów.

Baza Usług Rozwojowych to rewolucyjne na europejskim rynku HR interaktywne narzędzie. Dzięki jego funkcjonalnościom firmy szkoleniowe i doradcze uzyskują bezpłatną możliwość zaprezentowania swojej oferty, a przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

 Uprzejmie przypominamy, że korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne, zarówno dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe, jak i przedsiębiorców czy osób poszukujących ofert. Z myślą o wygodzie naszych użytkowników przygotowaliśmy materiały informacyjno-edukacyjne zawierające wskazówki dotyczące obsługi Bazy:

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją systemu (link) lub obejrzenia filmików instruktażowych (link).

Użytkownicy Bazy mogą także skorzystać z telefonicznej pomocy konsultantów, dostępnych pod numerem 801 808 108.

Przed konsultacją telefoniczną warto zapoznać się z listą powtarzających się pytań (link).

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 5 lutego 2018 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 14.03.2018 r.), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678).

Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany przez PARP po dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji.

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 14.03.2018 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od 14 marca 2018 r. obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Jedną z kluczowych zmian jest przyznanie Administratorowi BUR uprawnień do kwestionowania publikacji usług, których ceny rażąco odbiegają od cen rynkowych lub są nieadekwatne do zakresu usługi.

Zmiany dotyczą również instrukcji wypełniania karty usług (załącznik nr 2). Uregulowana została procedura blokowania kart usług na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Będzie ona miała zastosowanie w przypadku nieuzupełnienia informacji dotyczących harmonogramu, lokalizacji usługi oraz kadry prowadzącej usługę. Dodatkowo wprowadzono zakaz możliwości edytowania poszczególnych pól na 2 dni przed rozpoczęciem usługi (data realizacji usługi, liczba godzin usługi, koszty usługi).

W przypadku podmiotów realizujących usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania ze środków publicznych wprowadzono zapisy zobowiązujące je do poddania się wizycie monitoringowej.

Ponadto zapisy regulaminu dostosowane zostały do obowiązującej ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych po zmianie regulaminu oznacza akceptację wprowadzonych zmian i nie wymaga wyrażenia odrębnej zgody. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmienionego regulaminu. Dodatkowe informacje można uzyskać od konsultantów dyżurujących pod numerem telefonu 801 808 108 lub wysyłając zapytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi problemów w wypełnianiu kart usług przypominamy, że nazwy miejscowości muszą być wybierane z gotowej listy rozwijanej. Możliwość ręcznego wypełniania tego pola służy jedynie wyszukiwaniu odpowiedniej wartości i nie jest równoznaczna z poprawnym uzupełnieniem danych w karcie usługi. Tylko wybranie odpowiedniej nazwy z listy spowoduje pojawienie się nazwy województwa, powiatu i gminy. Konsekwencją nieprawidłowego uzupełnienia nazwy miejscowości będzie zablokowanie karty usługi na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi, ponieważ system automatycznie traktować będzie to pole jako nieuzupełnione.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że karty usługi będą blokowane we wskazanym terminie również w przypadku niewypełnienia pozostałych danych adresowych (kod pocztowy, nazwa ulicy, numer budynku).

Więcej informacji na temat blokowania kart usług można znaleźć na stronie Proces blokowania kart usług.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania karty usługi, dostępnej pod adresem Pomoc.

Zgłoś błąd